Interests
avatar

Alphabooks

1
0
0
 • Giảng viên Học Viện Ngân Hàng.
 • Kinh nghiệm 8 năm nghiên cứu, giảng dạy về đầu tư chứng khoán tại Học viện Ngân Hàng.
 • Kinh nghiệm 7 năm đầu tư chứng khoán thực tế.
 • Từng làm Chuyên viên phân tích nghiên cứu chứng khoán tại công ty chứng khoán.
 • Đang làm dịch vụ tư vấn, quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng cá nhân.
 • Đạt được một số kết quả đầu tư khả quan (Tỷ suất lợi nhuận năm 2016-2017 đạt hơn 30%).
 • ang là Trưởng phòng Kinh doanh Chứng khoán Yuanta Việt Nam-Tập đoàn Yuanta Đài Loan
 • ư vấn đầu tư CK Phú Hưng, Chứng khoán HSC
 • huyên viên phân tích (Head) CK Trí Việt
 • uản lý đầu tư Vietnam Focus Investment
Alphabooks
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks

ABOUT
 • Giảng viên Học Viện Ngân Hàng.
 • Kinh nghiệm 8 năm nghiên cứu, giảng dạy về đầu tư chứng khoán tại Học viện Ngân Hàng.
 • Kinh nghiệm 7 năm đầu tư chứng khoán thực tế.
 • Từng làm Chuyên viên phân tích nghiên cứu chứng khoán tại công ty chứng khoán.
 • Đang làm dịch vụ tư vấn, quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng cá nhân.
 • Đạt được một số kết quả đầu tư khả quan (Tỷ suất lợi nhuận năm 2016-2017 đạt hơn 30%).
 • ang là Trưởng phòng Kinh doanh Chứng khoán Yuanta Việt Nam-Tập đoàn Yuanta Đài Loan
 • ư vấn đầu tư CK Phú Hưng, Chứng khoán HSC
 • huyên viên phân tích (Head) CK Trí Việt
 • uản lý đầu tư Vietnam Focus Investment
TOP COURSES
Loading...