Interests
avatar

Phạm Tiến Hưng

1
4.5
5
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo xử lý hình ảnh, thiết kế.
  • 6 năm làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
  • Đào tạo Digital marketing, Marketing Automation bán hàng và xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động trên Internet.
  • Tôi là chuyên gia đào tạo, đã trực tiếp hướng dẫn cho hàng ngàn người trở thành chuyên gia xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh, thiết kế quảng cáo, in ấn, thiết kế hình ảnh cho marketing online...
Phạm Tiến Hưng
Courses: 1
Rating: 4.5
Followers: 5

Phạm Tiến Hưng

ABOUT
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo xử lý hình ảnh, thiết kế.
  • 6 năm làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
  • Đào tạo Digital marketing, Marketing Automation bán hàng và xây dựng hệ thống kiếm tiền tự động trên Internet.
  • Tôi là chuyên gia đào tạo, đã trực tiếp hướng dẫn cho hàng ngàn người trở thành chuyên gia xử lý hậu kỳ nhiếp ảnh, thiết kế quảng cáo, in ấn, thiết kế hình ảnh cho marketing online...
TOP COURSES
Loading...