Interests

VN

Khóa học "Xây dựng ứng dụng với React

 • Redux" sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về react, redux và giúp các bạn xây dựng một ứng dụng với React
 • Redux .Redux là một flamework JavaScript nổi bật với khả năng quản lý trạng thái ứng dụng, khả năng
Read more

Benefits from the course

 • Quản lý state trong ứng dụng UI.
 • Luồng xử lý Redux.
 • One way Data Blinding - Xử lý dữ liệu 1 chiều.
 • Viết ứng dụng đơn giản.

About Teacher

 • Nguyễn-image

  Nguyễn Anh Phương

  2.3

  1

  0

  • Hiện đang là một full stack developear và làm việc cho BMI System.
  • Làm việc cho BMI System.
  • Có kinh nghiệm phong phú về PHP hiện đại PHP như Laravel, Yii2 PHP, AngularJS, ReactJs, máy chủ Linux (Ubuntu, Centos và Webservers Apache/Nginx), Thiết kế Web và Thiết kế WebApp (kỹ năng UI/UX tốt).
  • Hiểu biết thông thạo và thực hành các dịch vụ của Google như Google Analytics, công cụ quản trị trang web của Google, Google DFP, Adwords..
  • Viết web và tạo api cho ứng dụng điện thoại di động.
  Học xây dựng ứng dụng với react-redux online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  699,000 đ