Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Sau khóa học, học viên có những kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống IoT, gồm:
Làm việc với các cảm biến, lập trình đọc ghi dữ liệu cảm biến với ESP.
Truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị IoT theo giao thức MQTT, HTTP.
Sử dụng thành thạo các công cụ Thingspeak, Freeboard, Blynk để visualize dữ liệu và điều khiển.
Bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống IoT.
Các kiến thức này giúp học viên có thể làm việc trong các dự án IoT hoặc tự làm một hệ thống IoT hoàn chỉnh phục vụ cho mục đích học tập, công việc của học viên.

Lộ trình khoá học

Giảng viên

9

Người theo dõi

 • Trưởng phòng, Phó GĐ Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới Topica (2016 - 2017).
 • Quản lý kỹ thuật, đại học trực tuyến kiểu FUNiX (2017 - hiện tại).
 • Xây dựng các hệ thống Chatbot, trợ lý học tập trong các sản phẩm giáo dục.
 • Xem thêm

  Đánh giá từ học viên

  Ưu đãi sẽ kết thúc sau
  10 : 16 : 29

  699,000 đ

  399,000 đ