Interests

VN

Internet of Things là một trong những xu hướng nổi bật của cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh các công nghệ khác (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, sinh học,...). Tuy nhiên, các chương trình học chính quy hiện nay chưa kịp cập nhật để bắt

Read more

Benefits from the course

 • Sau khóa học, học viên có những kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống IoT, gồm:
 • Làm việc với các cảm biến, lập trình đọc ghi dữ liệu cảm biến với ESP.
 • Truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị IoT theo giao thức MQTT, HTTP.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ Thingspeak, Freeboard, Blynk để visualize dữ liệu và điều khiển.
 • Bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống IoT.
 • Các kiến thức này giúp học viên có thể làm việc trong các dự án IoT hoặc tự làm một hệ thống IoT hoàn chỉnh phục vụ cho mục đích học tập, công việc của học viên.

About Teacher

 • Đoàn-image

  Đoàn Thế Vinh

  3.6

  2

  0

  • Trưởng phòng, Phó GĐ Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới Topica (2016 - 2017).
  • Quản lý kỹ thuật, đại học trực tuyến kiểu FUNiX (2017 - hiện tại).
  • Xây dựng các hệ thống Chatbot, trợ lý học tập trong các sản phẩm giáo dục.
  • Diễn giả tại Google I/O Extended Hanoi, Edtech Asia Summit về Chatbot và trợ lý ảo.
  Học xây dựng sản phẩm internet of things: thiết bị, truyền dữ liệu, phân tích, hiển thị báo cáo và điều khiển online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  699,000 đ