Danh mục
0
0
Đoàn Thế Vinh
Học viên: 9
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Trưởng phòng, Phó GĐ Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới Topica (2016 - 2017).
  • Quản lý kỹ thuật, đại học trực tuyến kiểu FUNiX (2017 - hiện tại).
  • Xây dựng các hệ thống Chatbot, trợ lý học tập trong các sản phẩm giáo dục.

Tất cả khoá học