Interests

VN

avatar

Đoàn Thế Vinh

2
3.6
0
  • Trưởng phòng, Phó GĐ Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới Topica (2016 - 2017).
  • Quản lý kỹ thuật, đại học trực tuyến kiểu FUNiX (2017 - hiện tại).
  • Xây dựng các hệ thống Chatbot, trợ lý học tập trong các sản phẩm giáo dục.
  • Diễn giả tại Google I/O Extended Hanoi, Edtech Asia Summit về Chatbot và trợ lý ảo.
Đoàn Thế Vinh
Courses: 2
Rating: 3.6
Followers: 0

Đoàn Thế Vinh

About
  • Trưởng phòng, Phó GĐ Trung tâm, Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới Topica (2016 - 2017).
  • Quản lý kỹ thuật, đại học trực tuyến kiểu FUNiX (2017 - hiện tại).
  • Xây dựng các hệ thống Chatbot, trợ lý học tập trong các sản phẩm giáo dục.
  • Diễn giả tại Google I/O Extended Hanoi, Edtech Asia Summit về Chatbot và trợ lý ảo.
Top Courses
Loading...
Loading...