Interests

VN

Bạn cảm thấy khó khăn khi ra quyết định đầu tư một dự án?

Bạn không định lượng được nguồn lực bỏ ra và lợi ích thu về của dự án?

Bạn không thể đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả dự án?

Khóa học này dành cho bạn:

Khóa học đi từ lý t

Read more

Benefits from the course

 • Sau khóa học, học viên sẽ:
 • Nắm được lý thuyết cơ bản về phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư và các kỹ năng trong việc xây dựng mô hình tài chính dự án trên Excel, kỹ năng trình bày dự án dạng Dashboard, kỹ năng phân tích Monte Carlo trên Excel.
 • Mỗi bài giảng tập trung nhiều vào thực hành để giúp bạn nhanh chóng áp dụng vào việc xây dựng mô hình tài chính dự án của riêng bạn.

About Teacher

 • Phùng-image

  Phùng Viết Bình

  3.4

  1

  0

  • Công việc trải qua:
  • Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm.
  • Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm.
  • Phó phòng đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu: 1 năm.
  • Kinh nghiệm làm việc:
  • Xây dựng mô hình dự án đầu tư tại Bộ phân đầu tư doanh nghiệp.
  • Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại.
  • Kinh nghiệm phân tích đánh giá hiệu quả tài chính tại Công ty Quỹ đầu tư.
  Học xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư trên excel online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  799,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  799,000 đ