Danh mục
0
0
Phùng Viết Bình
Học viên: 16
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Công việc trải qua:
  • Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm.
  • Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm.

Tất cả khoá học