Danh mục
0
0

Khóa học này sẽ giúp bạn: 

 •  Sử dụng thành thạo các công cụ trong bộ Office 365.
 • Biết cách kết hợp, tận dụng tối đa những tính năng của các công cụ trong bộ Office 365.
 • Sự khác biệt của Office 365 với bộ Office khác.
 • Nâng cao trình
Xem thêm

Lợi ích từ khóa học

 • Soạn thảo văn bản trực tuyến online và trên desktop.
 • Làm bảng tính trực tuyến online và trên desktop.
 • Làm bản trình chiếu trực tuyến online và trên desktop.
 • Lưu trữ trực tuyến ứng dụng công nghệ điện toán đám mây.
 • Nắm được những tiện ích của bộ Office 365.
 • Sự khác biệt của Office 365 với các bộ Office thông thường.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ trong bộ Office 365.
 • Biết cách kết hợp, tận dụng tối đa những tính năng của các công cụ trong bộ Office 365.

Thông tin giảng viên

 • Trịnh-image

  Trịnh Quang Minh

  0

  3

  3

  • Giảng viên tin học dạy tin học văn phòng, tin học căn bản, tin học quản lý tại trường đại học được 11 năm kinh nghiệm.
  • Giảng viên tại trường đại học Tây Đô. Hỗ trợ học thuật cho CLB CNTT của trường đại học.
  • 1 số kinh nghiệm, thành tích nổi bật liên quan đến lĩnh vực giảng dạy: Dạy Chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao theo chuẩn đầu ra của Trường đại học Tây Đô, dạy tin học chuyên ngành với phần mềm SPSS.
  • Hỗ trợ tin học văn phòng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Hỗ trợ tin học văn phòng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại doanh nghiệp.
  Học tin học văn phòng với office 2016 và office 365 online | Edumall Việt Nam

  699,000 đ

  Lưu vào Yêu thích
  Chia sẻ

  699,000 đ

  699,000 đ