Interests

VN

 • Học xong có thể đi triển khai hệ thống máy chủ quản lý mạng, có thể quản trị một hệ thống mạng cho khoảng 100 nhân viên.

Nội dung chính của khóa học:

 • Những thành phần của hệ thống mạng và máy chủ.
 • Kiến thức cốt lõi về quản trị máy chủ
Read more

Benefits from the course

 • Học viên biết cách cài đặt phần mềm ảo hóa, cài máy chủ Windows Sever, cài máy trạm.
 • Học viên biết cách thăng cấp máy chủ quản lý miền, gia nhập Domain, quản lý người dùng, quản lý các đối tượng hệ thống AD.
 • Học viên biết cách triển khai các dịch vụ mạng: DNS, DHCP, chia sẻ tài nguyên, Email.
 • Học viên biết cách cài đặt các công cụ quản trị từ xa để quản lý.

About Teacher

 • Nguyễn-image

  Nguyễn Khánh Tùng

  4

  6

  5

  • Thạc sĩ công nghệ thông tin.
  • Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.
  • Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.
  • Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.
  Học quản trị hệ thống mạng windows server mcsa online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  799,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  799,000 đ