Danh mục
0
0
Nguyễn Khánh Tùng
Học viên: 78
Khóa học: 27

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ công nghệ thông tin.
  • Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.
  • Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.

Tất cả khoá học