Interests

VN

avatar

Nguyễn Khánh Tùng

6
4
5
  • Thạc sĩ công nghệ thông tin.
  • Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.
  • Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.
  • Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.
Nguyễn Khánh Tùng
Courses: 6
Rating: 4
Followers: 5

Nguyễn Khánh Tùng

About
  • Thạc sĩ công nghệ thông tin.
  • Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.
  • Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.
  • Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...