Interests

VN

Bạn chỉ thành công khi có một bản phác thảo về kế hoạch kinh doanh, đưa ra dự báo cho một tương lai dài hạn, qua đó để chứng minh năng lực của mình.Khóa học sẽ chính là cơ hội để chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo, định hướng và mở rộng tầm

Read more

Benefits from the course

 • Nhanh chóng xây dựng được 1 bản kế hoạch kinh doanh cụ thể
 • Nhanh chóng xây dựng lòng tin cho lãnh đạo và cấp trên.
 • Rèn luyện và định hướng làm việc vì một mục tiêu chung.
 • Tìm ra các chiến lược, cách dự báo để làm việc hiệu quả.
 • Dẫn dắt hiệu quả và quản lý bản thân.
 • Làm chủ được những tình huống khó trong câu chuyện quản lý và dẫn dắt con người.
 • Cân bằng được giữa cuộc sống và gia đình.

About Teacher

 • Đỗ-image

  Đỗ Hữu Hải

  3.6

  2

  2

  • Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHD.
  • Giảng viên Đại học Việt Hưng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đại Nam.
  • Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tốt nghiệp MBA ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Tham gia giảng dạy các môn Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa công ty, Marketing, Kế toán, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu định lượng, ...
  • Có các kỹ năng của người tham gia dự án.
  • Đã và đang tham gia công tác quản lý và điều hành ở 1 số công ty thuộc VNPT và các doanh nghiệp bên ngoai như VPTI, HHD, Landmark ...
  Học phác thảo một bản kế hoạch kinh doanh online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  599,000 đ