Interests

VN

avatar

Đỗ Hữu Hải

2
3.6
2
 • Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHD.
 • Giảng viên Đại học Việt Hưng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đại Nam.
 • Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tốt nghiệp MBA ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Tham gia giảng dạy các môn Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa công ty, Marketing, Kế toán, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu định lượng, ...
 • Có các kỹ năng của người tham gia dự án.
 • Đã và đang tham gia công tác quản lý và điều hành ở 1 số công ty thuộc VNPT và các doanh nghiệp bên ngoai như VPTI, HHD, Landmark ...
Đỗ Hữu Hải
Courses: 2
Rating: 3.6
Followers: 2

Đỗ Hữu Hải

About
 • Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHD.
 • Giảng viên Đại học Việt Hưng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đại Nam.
 • Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tốt nghiệp MBA ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Tham gia giảng dạy các môn Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa công ty, Marketing, Kế toán, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu định lượng, ...
 • Có các kỹ năng của người tham gia dự án.
 • Đã và đang tham gia công tác quản lý và điều hành ở 1 số công ty thuộc VNPT và các doanh nghiệp bên ngoai như VPTI, HHD, Landmark ...
Top Courses
Loading...
Loading...