Danh mục
0
0
Đỗ Hữu Hải
Học viên: 25
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHD.
  • Giảng viên Đại học Việt Hưng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đại Nam.
  • Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tất cả khoá học