Interests

VN

Người học được hướng dẫn và nhận biết được:

+ Các dạng vân tay thường gặp và đặc điểm tính cách từng dạng.

+ Cơ chế hoạt động từng thùy (vùng chức năng của não bộ).

+ Não trái và não phải hoạt động như thế nào.

Benefits from the course

 • Giúp cá nhân hiểu mình và hiểu người trong quá trình giao tiếp và làm việc cùng nhau mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống.

About Teacher

 • Võ-image

  Võ Hoàng

  0

  1

  0

  • Thạc sĩ Toán, chuyên gia tư vấn tâm lý và sinh trắc vân tay, hơn 20 năm giảng dạy.
  • Chứng chỉ TTT(Train The Trainer) được đào tạo bởi Blair Singer.
  • Học Quantum Leap của T Harv Eker.
  Học nhận biết tính cách con người qua sinh trắc dấu vân tay online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  699,000 đ