Danh mục
0
0
Võ Hoàng
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Toán, chuyên gia tư vấn tâm lý và sinh trắc vân tay, hơn 20 năm giảng dạy.
  • Chứng chỉ TTT(Train The Trainer) được đào tạo bởi Blair Singer.
  • Học Quantum Leap của T Harv Eker.

Tất cả khoá học