Interests

VN

avatar

Võ Hoàng

1
0
0
  • Thạc sĩ Toán, chuyên gia tư vấn tâm lý và sinh trắc vân tay, hơn 20 năm giảng dạy.
  • Chứng chỉ TTT(Train The Trainer) được đào tạo bởi Blair Singer.
  • Học Quantum Leap của T Harv Eker.
Võ Hoàng
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Võ Hoàng

About
  • Thạc sĩ Toán, chuyên gia tư vấn tâm lý và sinh trắc vân tay, hơn 20 năm giảng dạy.
  • Chứng chỉ TTT(Train The Trainer) được đào tạo bởi Blair Singer.
  • Học Quantum Leap của T Harv Eker.
Top Courses
Loading...