Interests

VN

Khóa học hướng tới việc đào tạo chuyên nghiệp về nghề nhân sự với các nội dung chính như:

 • Chiến lược nguồn nhân sự.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự.
 • Tuyển dụng và thu hút nhân tài.
 • Đánh giá nhân sự.
 • Đào tạo và phát triển nhân sự.
 • Chế độ đã
Read more

Benefits from the course

 • Hút được người tài bằng cách xây được hệ thống/thương hiệu tuyển dụng.
 • Giữ được người tài bằng cách xây dựng được hệ thống lương hợp lý.
 • Tạo động lực cho người tài bằng hệ thống đánh giá KPIs.
 • Gắn kết người tài bằng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và chính sách lao động.
 • Tự tin xây dựng và triển khai được chiến lược nhân sự để thực hiện được các mục tiêu trên.

About Teacher

 • Vũ-image

  Vũ Danh Thắng

  3.5

  2

  0

  • Nguyên Giám đốc Đào tạo Tập đoàn CENGROUP
  • Phụ trách đạo tạo Tập đoàn TNR HOLDINGS,TNC HOLDINGS
  • Giảng viên Đào tạo cao cấp
  • Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Xanh
  • Nhà sáng lập Poly Marketing Group
  Học nghề nhân sự chuyên nghiệp online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  599,000 đ