Interests

VN

avatar

Vũ Danh Thắng

2
3.5
0
  • Nguyên Giám đốc Đào tạo Tập đoàn CENGROUP
  • Phụ trách đạo tạo Tập đoàn TNR HOLDINGS,TNC HOLDINGS
  • Giảng viên Đào tạo cao cấp
  • Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Xanh
  • Nhà sáng lập Poly Marketing Group
Vũ Danh Thắng
Courses: 2
Rating: 3.5
Followers: 0

Vũ Danh Thắng

About
  • Nguyên Giám đốc Đào tạo Tập đoàn CENGROUP
  • Phụ trách đạo tạo Tập đoàn TNR HOLDINGS,TNC HOLDINGS
  • Giảng viên Đào tạo cao cấp
  • Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Xanh
  • Nhà sáng lập Poly Marketing Group
Top Courses
Loading...
Loading...