Interests

VN

Bạn có biết hơn 80% website hiện nay đều được viết bằng ngôn ngữ PHP

Bạn cũng muốn tự mình làm nên 1 website hoàn chỉnh, tương tác cao với người dùng, vậy chắc chắn bạn cần thành thạo PHP rồi. Với nền tảng HTML, CSS đã có, tôi tin rằng bạn s

Read more

Benefits from the course

 • Trọn bộ kiến thức lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao (cốt lõi, bản chất)
 • Sau khóa học lập trình được PHP, tạo được website tin tức
 • Là nền tảng để học và làm việc trên các Framework của PHP
 • Tư duy lập trình hướng đối tượng giúp bạn có thể học được bất cứ ngôn ngữ lập trình nào 1 cách dễ dàng.

About Teacher

 • Phạm-image

  Phạm Hồng Phong

  3.7

  1

  0

  • 4 năm kinh nghiệm làm việc với PHP+ Mysql.
  • Triển khai nhiều hệ thống lớn sử dụng các framework như Yii, Zend,Ci. Sử dụng nhiều công nghệ caching như redis, memcache.
  • Kinh nghiệm làm việc với các search engine: solr, elastics
  • Kinh ngiệm làm việc với NoSQL: mongoDB, Cassandra
  • 1 năm kinh nghiệm với big data và python. Hệ thống tính toán phân tán: apache spark, hadoop
  • Hiện đang là senior software engineer tại công ty Orenj Technology
  Học lập trình php từ cơ bản đến nâng cao trong 6 tuần - thực hành tự tạo website tin tức online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  699,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  699,000 đ