Danh mục
0
0
Phạm Hồng Phong
Học viên: 9
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • 4 năm kinh nghiệm làm việc với PHP+ Mysql.
  • Triển khai nhiều hệ thống lớn sử dụng các framework như Yii, Zend,Ci. Sử dụng nhiều công nghệ caching như redis, memcache.
  • Kinh nghiệm làm việc với các search engine: solr, elastics

Tất cả khoá học