Danh mục
0
0

Khóa học sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống, đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi để phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn.

Lợi ích từ khóa học

 • Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống.
 • Đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền tảng cốt lõi.
 • Phát triển kỹ năng lập trình của mình ở cấp cao hơn.

Thông tin giảng viên

 • Lưu-image

  Lưu Trường Hải Lân

  4.6

  216

  115

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN
  • Xây dựng kênh học lập trình miễn phí với hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube
  • Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: NodeJS, Laravel, Angular, ReactJS, Lập trình PHP, Zend Framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, Python, ...
  Học lập trình php level 1 online | Edumall Việt Nam

  Khóa học miễn phí

  Lưu vào Yêu thích
  Chia sẻ

  Khóa học miễn phí