Danh mục
0
0
Lưu Trường Hải Lân
Học viên: 11739
Khóa học: 216

Kinh nghiệm

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Tất cả khoá học