Interests

VN

 • Khóa học giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++
 • Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C/C++. Bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu
Read more

Benefits from the course

 • Có thể phân tích thiết kế thuật giải bài toán từ đơn giản đến phức tạp
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu như, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin, các câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp
 • Biết sử dụng kỹ thuật lập trình hàm
 • Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp
 • Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug) chương trình
 • Là cơ sở để tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng

About Teacher

 • Dương-image

  Dương Tích Đạt

  3.9

  1

  1

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số
  • Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học
  • Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)
  • Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông
  • Giảng dạy theo dự án đào tạo tại Tỉnh Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu
  Học làm chủ c/c++ trong 4 tuần online | Edumall Việt Nam

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  599,000 đ