Interests

VN

avatar

Dương Tích Đạt

1
3.9
1
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số
  • Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học
  • Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)
  • Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông
  • Giảng dạy theo dự án đào tạo tại Tỉnh Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu
Dương Tích Đạt
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 1

Dương Tích Đạt

About
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số
  • Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học
  • Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)
  • Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông
  • Giảng dạy theo dự án đào tạo tại Tỉnh Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu
Top Courses
Loading...