Interests

VN

 • Bạn có nhận thấy mỗi chiều sau khi tan công sở, những người phụ nữ lại ra ban công hí hoáy chăm bón những mảnh rau xanh nho nhỏ.

Họ như những người nông dân thực thụ vậy, cũng vun xới cây trồng, bón phân tưới đạm.

Có phải họ thiếu tiền không mu

Read more

Benefits from the course

 • Học viên sẽ nắm được các yêu cầu tối thiểu cần có để mở cửa hàng (con người, tài chính, địa điểm, thời gian...).
 • Biết từ cách đặt tên đến chọn địa điểm, quản lý vận hành cho hiệu quả.
 • Biết cách tăng doanh số lợi nhuận, tăng mức độ thành công trong kinh doanh cửa hàng thực phẩm sạch.

About Teacher

 • Trần-image

  Trần Mạnh Chiến

  5

  1

  0

  • CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
  • Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).
  • Từng học về chuỗi giá trị tại Đại học Larenstein, Hà Lan; Health Coach với Integrative Nutrition (Hoa Kỳ).
  Học [eduvip] khởi nghiệp kinh doanh cửa hàng thực phẩm sạch online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  1,099,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  1,099,000 đ