Danh mục
0
0
Trần Mạnh Chiến
Học viên: 1
Khóa học: 6

Kinh nghiệm

  • CEO chuỗi cửa hàng Bác Tôm với hơn 20 cơ sở.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
  • Từng trải qua vị trí nghiên cứu viên của Bộ Nông nghiệp, Chuyên gia chuỗi giá trị của các tổ chức quốc tế (CIAT, Helvetas, ActionAid, Oxfam).

Tất cả khoá học