Interests

VN

 • Hiểu được quy trình làm kế toán trong doanh nghiệp.
 • Tự tay lập ngay được bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Lập được bảng phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao
Read more

Benefits from the course

 • Giúp học viên thành thạo công việc kế toán cũng như lập báo cáo tài chính, kê khai thuế.
 • Hiểu được quy trình làm kế toán trong doanh nghiệp.
 • Tự tay lập ngay được bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Nâng cao trình độ Excel để xử lý các công việc liên quan khác.

About Teacher

 • PHAN-image

  PHAN ĐẮC HOAN

  0

  3

  0

  • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
  • Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
  • Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.
  Học kế toán thuế tổng hợp trên excel online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  599,000 đ