Interests

VN

• Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều liên quan đến định khoản kế toán. Vì vậy hiểu đúng bản chất của tài khoản mới sử dụng đúng tài khoản trong hạch toán kế toán.

Benefits from the course

 • Khóa học cung cấp cho học viên hiểu đúng làm đúng bản chất hệ thống tài khoản kế toán trong doanh nghiệp.

About Teacher

 • PHAN-image

  PHAN ĐẮC HOAN

  0

  3

  0

  • Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.
  • Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.
  • Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.
  Học định khoản kế toán cho người mới bắt đầu online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  499,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  499,000 đ