Interests

VN

Cổ phiếu là hình thức phát hành cổ phần của công ty

 • công ty cổ phần, tập đoàn kinh tế.Từ đó công ty có ngồn vốn để phát triển sản suất kinh doanh. Khi công ty làm ăn có lợi nhuận họ trả lải cho bạn ( gọi là cổ tức) lợi nhuận bình quân EPS càng cao c
Read more

Benefits from the course

  About Teacher

 • Lê-image

  Lê Thạch Ngọc

  2.3

  2

  0

  • Đầu tư cổ phiếu trên sàn Hose, Hnx (sàn chứng khoán VN).
  • heo dõi giá vàng, rổ tiền tệ trên sàn quốc tế.
  • Kinh doanh khách sạn tại Bình Dương và một số lĩnh vực khác.
  • Sáng lập và chủ sở hữu www.raovatchothue.com dịch vụ bất động sản, tư vấn tài chính và dịch vụ thương mại.
  Học đầu tư cổ phiếu online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  499,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  499,000 đ