Danh mục
0
0
Lê Thạch Ngọc
Học viên: 17
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Đầu tư cổ phiếu trên sàn Hose, Hnx (sàn chứng khoán VN).
  • heo dõi giá vàng, rổ tiền tệ trên sàn quốc tế.
  • Kinh doanh khách sạn tại Bình Dương và một số lĩnh vực khác.

Tất cả khoá học