Interests

VN

avatar

Lê Thạch Ngọc

2
2.3
0
  • Đầu tư cổ phiếu trên sàn Hose, Hnx (sàn chứng khoán VN).
  • heo dõi giá vàng, rổ tiền tệ trên sàn quốc tế.
  • Kinh doanh khách sạn tại Bình Dương và một số lĩnh vực khác.
  • Sáng lập và chủ sở hữu www.raovatchothue.com dịch vụ bất động sản, tư vấn tài chính và dịch vụ thương mại.
Lê Thạch Ngọc
Courses: 2
Rating: 2.3
Followers: 0

Lê Thạch Ngọc

About
  • Đầu tư cổ phiếu trên sàn Hose, Hnx (sàn chứng khoán VN).
  • heo dõi giá vàng, rổ tiền tệ trên sàn quốc tế.
  • Kinh doanh khách sạn tại Bình Dương và một số lĩnh vực khác.
  • Sáng lập và chủ sở hữu www.raovatchothue.com dịch vụ bất động sản, tư vấn tài chính và dịch vụ thương mại.
Top Courses
Loading...
Loading...