Danh mục
0
0
Trần Thảo Vi
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Co-founder Care With Love & HLV Yoga Quốc Tế
  • Tốt nghiệp thủ khoa Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Tốt nghiệp MBA loại ưu Université du Québec à Montréal (UQAM) – Canada.
  • HLV Yoga Quốc tế: World Yoga Alliance, Sivananda Yoga Ve-danta Center

Tất cả khoá học