Interests

VN

avatar

Vũ Văn Hội

4
4.2
2
 • Giảng viên cao cấp Y học bổ trợ: Diện Chẩn, Khí Công, Ẩm thực dưỡng sinh.
 • Chuyên gia Diện Chẩn với hơn 10 năm thực hành, nghiên cứu và giảng dạy.
 • Chủ nhiệm và là giảng viên chính của Câu lạc bộ Diện Chẩn Việt.
 • Đã đào tạo hơn 40 khóa học, giúp hàng ngàn học viên cải thiện được các vấn đề sức khỏe, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Phó Giám Đốc - Trung Tâm Việt Y Đạo Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
 • Sáng lập website: dienchanviet.com
Vũ Văn Hội
Courses: 4
Rating: 4.2
Followers: 2

Vũ Văn Hội

About
 • Giảng viên cao cấp Y học bổ trợ: Diện Chẩn, Khí Công, Ẩm thực dưỡng sinh.
 • Chuyên gia Diện Chẩn với hơn 10 năm thực hành, nghiên cứu và giảng dạy.
 • Chủ nhiệm và là giảng viên chính của Câu lạc bộ Diện Chẩn Việt.
 • Đã đào tạo hơn 40 khóa học, giúp hàng ngàn học viên cải thiện được các vấn đề sức khỏe, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Phó Giám Đốc - Trung Tâm Việt Y Đạo Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.
 • Sáng lập website: dienchanviet.com
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...