Interests

VN

avatar

Vũ Trung Hiếu

0
0
0
  • Đạo diễn, quay phim, dựng phim, viết kịch bản, hậu kỳ sản xuất, ...
  • Giải thưởng đạt được:
  • + Dựng phim xuất sắc nhất
  • + Phim tài liệu được khán giả yêu thích nhất
Vũ Trung Hiếu
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Trung Hiếu

About
  • Đạo diễn, quay phim, dựng phim, viết kịch bản, hậu kỳ sản xuất, ...
  • Giải thưởng đạt được:
  • + Dựng phim xuất sắc nhất
  • + Phim tài liệu được khán giả yêu thích nhất
Top Courses

No Related Course