Danh mục
0
0
Vũ Trung Hiếu
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Đạo diễn, quay phim, dựng phim, viết kịch bản, hậu kỳ sản xuất, ...
  • Giải thưởng đạt được:
  • + Dựng phim xuất sắc nhất

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan