Danh mục
0
0
Vũ Thị Thanh Hoa
Học viên: 18
Khóa học: 6

Kinh nghiệm

  • Chức vụ của giảng viên: CEO của Học viện Stars
  • Đã từng là giáo viên của trường Liên hợp quốc (UNIS), trường Quốc tế của Singapore (SIS)
  • Giảng viên tiếng Anh tại Đại học Dược

Tất cả khoá học