Danh mục
0
0
Vũ Thị Ngọc Huyền
Học viên: 4
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Giảng viên có 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng trung giao tiếp, thi HSK
  • Đã từng giảng dạy ở các trung tâm lớn Hà Nội

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan