Interests

VN

avatar

Vũ Nhật Diệp Sương

0
0
1
  • Giải nhất everyone can dance 2014 Hàn quốc tổ chức
  • Giải nhất showcase glow dance contesst 2015
  • Giải nhì jinro soju 2016 hàn quốc tổ chức
  • Tham gia các chương trình sao mai điểm hẹn, bài hát yêu thích, heineiken, yamaha, cocacola soundwave v...v
  • Biểu diễn cho các ca sĩ: Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước thịnh, Đông Nhi, Trang Pháp, Min v..v
Vũ Nhật Diệp Sương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Vũ Nhật Diệp Sương

About
  • Giải nhất everyone can dance 2014 Hàn quốc tổ chức
  • Giải nhất showcase glow dance contesst 2015
  • Giải nhì jinro soju 2016 hàn quốc tổ chức
  • Tham gia các chương trình sao mai điểm hẹn, bài hát yêu thích, heineiken, yamaha, cocacola soundwave v...v
  • Biểu diễn cho các ca sĩ: Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước thịnh, Đông Nhi, Trang Pháp, Min v..v
Top Courses

No Related Course