Interests

VN

avatar

Vũ Minh Hiếu

1
2.7
0
  • Có kinh nghiệm 6 năm trong việc sử dụng phầm mềm photoshop
  • 2 năm kinh nghiệm cầm máy và làm việc với studio
  • 1 năm rưỡi kinh nghiệm giảng dạy photoshop ở trung tâm nhiếp ảnh photolife
  • 2 năm kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm cho Bộ Công Thương
  • Hiện tại là designer cho nhiều công ty như: Công ty cổ phần Jasslin Việt Nam, thẩm mỹ viện LiLia,...
Vũ Minh Hiếu
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 0

Vũ Minh Hiếu

About
  • Có kinh nghiệm 6 năm trong việc sử dụng phầm mềm photoshop
  • 2 năm kinh nghiệm cầm máy và làm việc với studio
  • 1 năm rưỡi kinh nghiệm giảng dạy photoshop ở trung tâm nhiếp ảnh photolife
  • 2 năm kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm cho Bộ Công Thương
  • Hiện tại là designer cho nhiều công ty như: Công ty cổ phần Jasslin Việt Nam, thẩm mỹ viện LiLia,...
Top Courses
Loading...