Danh mục
0
0
Vũ Minh Hiếu
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm 6 năm trong việc sử dụng phầm mềm photoshop
  • 2 năm kinh nghiệm cầm máy và làm việc với studio
  • 1 năm rưỡi kinh nghiệm giảng dạy photoshop ở trung tâm nhiếp ảnh photolife

Tất cả khoá học