Danh mục
0
0
Vũ Khánh Toàn
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Vũ Khánh Toàn đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong mảng Marketing, phụ trách các nhãn hàng tên tuổi tại các công ty, tập đoàn hàng đầu như Honda, Nissan, Tiger Beer, Delys và hiện tại là TH Milk với các vị trí:
  • Marketing Project Manager tại TH Milk
  • Marketing Director tại Delys

Tất cả khoá học