Interests

VN

avatar

Vũ Khánh Toàn

1
3.8
0
 • Giảng viên Vũ Khánh Toàn đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong mảng Marketing, phụ trách các nhãn hàng tên tuổi tại các công ty, tập đoàn hàng đầu như Honda, Nissan, Tiger Beer, Delys và hiện tại là TH Milk với các vị trí:
 • Marketing Project Manager tại TH Milk
 • Marketing Director tại Delys
 • Brand Manager tại Công ty bia Châu Á Thái Bình Dương (phụ trách nhãn hàng Tiger Beer)
 • Marketing Manager tại Nissan
 • Ngoài ra, Giảng viên đã tốt nghiệp Master về Marketing tại ĐH La Trobe, Pháp.
Vũ Khánh Toàn
Courses: 1
Rating: 3.8
Followers: 0

Vũ Khánh Toàn

About
 • Giảng viên Vũ Khánh Toàn đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong mảng Marketing, phụ trách các nhãn hàng tên tuổi tại các công ty, tập đoàn hàng đầu như Honda, Nissan, Tiger Beer, Delys và hiện tại là TH Milk với các vị trí:
 • Marketing Project Manager tại TH Milk
 • Marketing Director tại Delys
 • Brand Manager tại Công ty bia Châu Á Thái Bình Dương (phụ trách nhãn hàng Tiger Beer)
 • Marketing Manager tại Nissan
 • Ngoài ra, Giảng viên đã tốt nghiệp Master về Marketing tại ĐH La Trobe, Pháp.
Top Courses
Loading...