Interests

VN

avatar

Vũ Huyền Trang

1
3.7
0
 • Giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Nhà thiết kế thời trang
 • Là chủ biên của 2 giáo trình: Đồ họa thời trang, Cơ sở tạo hình vật liệu thời trang (đang tiến hành nghiệm thu)
 • Tham gia viết giáo trình: Hình họa thời trang (mới nghiệm thu 2016)
 • Tham gia các hoạt động viết báo ở các tạp chí văn hóa - nghệ thuật
 • Đăng bài và tham luận tại hội thảo khoa học toàn quốc 2016“ Bối dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay”
Vũ Huyền Trang
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 0

Vũ Huyền Trang

About
 • Giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Nhà thiết kế thời trang
 • Là chủ biên của 2 giáo trình: Đồ họa thời trang, Cơ sở tạo hình vật liệu thời trang (đang tiến hành nghiệm thu)
 • Tham gia viết giáo trình: Hình họa thời trang (mới nghiệm thu 2016)
 • Tham gia các hoạt động viết báo ở các tạp chí văn hóa - nghệ thuật
 • Đăng bài và tham luận tại hội thảo khoa học toàn quốc 2016“ Bối dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay”
Top Courses
Loading...