Danh mục
0
0
Vũ Huyền Trang
Học viên: 10
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Nhà thiết kế thời trang
  • Là chủ biên của 2 giáo trình: Đồ họa thời trang, Cơ sở tạo hình vật liệu thời trang (đang tiến hành nghiệm thu)

Tất cả khoá học