Danh mục
0
0
Vũ Hoài Nam
Học viên: 33
Khóa học: 177

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện tử Viễn thông, đại học Bách khoa Hà Nội.
  • Thạc sỹ đại học Chonnam, Hàn Quốc.
  • Đã công bố nhiều bài báo trong các hội nghị và tạp chí quốc tế uy tín.

Tất cả khoá học