Interests

VN

avatar

Vũ Hải Xuân

0
0
1
  • Giảng viên: Họa sỹ Hải Xuân, giám đốc trung tâm dạy vẽ trẻ em Hải Xuân, tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, kinh nghiệm 10 năm dạy và tổ chức trung tâm dạy vẽ, đạt nhiều giải thưởng về doanh nhân văn hóa, khóa học của trung tâm được nhiều cha mẹ bình chọn là trung tâm dạy tốt nhất cho trẻ em 2016.
Vũ Hải Xuân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Vũ Hải Xuân

About
  • Giảng viên: Họa sỹ Hải Xuân, giám đốc trung tâm dạy vẽ trẻ em Hải Xuân, tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, kinh nghiệm 10 năm dạy và tổ chức trung tâm dạy vẽ, đạt nhiều giải thưởng về doanh nhân văn hóa, khóa học của trung tâm được nhiều cha mẹ bình chọn là trung tâm dạy tốt nhất cho trẻ em 2016.
Top Courses

No Related Course