Danh mục
0
0
Vũ Đức Hiếu
Học viên: 0
Khóa học: 2

Kinh nghiệm

  • Đã từng đảm nhiệm những công việc:
  • Trưởng phòng kinh doanh tại Keangnam.
  • Giám đốc nhân sự tại CSCEC.

Tất cả khoá học