Interests

VN

avatar

Vũ Chí Thành

0
0
0
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Piano cổ điển tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật chuyên ngành Piano Jazz.
 • Giáo viên giảng dạy Piano kinh nghiệm tại các trung tâm lớn tại Hà Nội.
 • Hoạt động trong lĩnh vực phòng thu từ bắc vào nam hơn 9 năm trong ngành sản xuất âm nhạc.
 • Phòng thu riêng quy mô chuyên nghiệp tại nhà.
 • Producer - Dj.
 • Nhạc sĩ sáng tác.
 • Studio Chí Thành sẽ mang nguồn cảm hứng ca hát và sáng tạo âm nhạc tới các bạn yêu âm nhạc.
Vũ Chí Thành
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Chí Thành

About
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Piano cổ điển tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật chuyên ngành Piano Jazz.
 • Giáo viên giảng dạy Piano kinh nghiệm tại các trung tâm lớn tại Hà Nội.
 • Hoạt động trong lĩnh vực phòng thu từ bắc vào nam hơn 9 năm trong ngành sản xuất âm nhạc.
 • Phòng thu riêng quy mô chuyên nghiệp tại nhà.
 • Producer - Dj.
 • Nhạc sĩ sáng tác.
 • Studio Chí Thành sẽ mang nguồn cảm hứng ca hát và sáng tạo âm nhạc tới các bạn yêu âm nhạc.
Top Courses

No Related Course