Danh mục
0
0
Võ Văn Đảng
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Từng là 1 bestseller tháng/quý/năm. Từng trải qua các vị trí như:
  • + Đào tạo sales tại PDCA - Trường Huấn Luyện CEO Bài Bản Đầu Tiên Tại VN; Đào tạo sales tại Bách Khoa Computer; Cuộc Sống Quốc Tế; I-Talents...
  • + Giám Đốc Kinh Doanh tại OMEGA Edu

Tất cả khoá học