Interests

VN

avatar

Võ Văn Đảng

1
3.6
0
  • Từng là 1 bestseller tháng/quý/năm. Từng trải qua các vị trí như:
  • + Đào tạo sales tại PDCA - Trường Huấn Luyện CEO Bài Bản Đầu Tiên Tại VN; Đào tạo sales tại Bách Khoa Computer; Cuộc Sống Quốc Tế; I-Talents...
  • + Giám Đốc Kinh Doanh tại OMEGA Edu
  • + Sales Manager tại Cơn Bão Triệu Phú
  • Giảng viên đã và đang giảng dạy cho các khóa đào tạo Sales chuyên nghiệp, các CEO của các Công ty...C15
Võ Văn Đảng
Courses: 1
Rating: 3.6
Followers: 0

Võ Văn Đảng

About
  • Từng là 1 bestseller tháng/quý/năm. Từng trải qua các vị trí như:
  • + Đào tạo sales tại PDCA - Trường Huấn Luyện CEO Bài Bản Đầu Tiên Tại VN; Đào tạo sales tại Bách Khoa Computer; Cuộc Sống Quốc Tế; I-Talents...
  • + Giám Đốc Kinh Doanh tại OMEGA Edu
  • + Sales Manager tại Cơn Bão Triệu Phú
  • Giảng viên đã và đang giảng dạy cho các khóa đào tạo Sales chuyên nghiệp, các CEO của các Công ty...C15
Top Courses
Loading...