Interests

VN

avatar

Võ Minh Ngọc

1
0
0
  • Founder/Giám đốc Impactus.
  • Chuyên gia truyền thông tại ngân hàng phát triển Châu Á ADB, tham gia đào tạo truyền thông cho các tổ chức lớn như BIDV, các đối tác chính phủ trong lĩnh vực giao thông.
  • Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục, truyền thông, quản lý.
  • Thạc sỹ xuất sắc ngành tài chính - quản lý, trường Essex Business School, UK.
Võ Minh Ngọc
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Võ Minh Ngọc

About
  • Founder/Giám đốc Impactus.
  • Chuyên gia truyền thông tại ngân hàng phát triển Châu Á ADB, tham gia đào tạo truyền thông cho các tổ chức lớn như BIDV, các đối tác chính phủ trong lĩnh vực giao thông.
  • Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục, truyền thông, quản lý.
  • Thạc sỹ xuất sắc ngành tài chính - quản lý, trường Essex Business School, UK.
Top Courses
Loading...