Danh mục
0
0
Võ Minh Ngọc
Học viên: 0
Khóa học: 23

Kinh nghiệm

  • Founder/Giám đốc Impactus.
  • Chuyên gia truyền thông tại ngân hàng phát triển Châu Á ADB, tham gia đào tạo truyền thông cho các tổ chức lớn như BIDV, các đối tác chính phủ trong lĩnh vực giao thông.
  • Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giáo dục, truyền thông, quản lý.

Tất cả khoá học