Interests

VN

avatar

Vi Thành Kiên

0
0
0
  • Với hơn 4 năm kinh nghiệm trong lập trình ứng dụng Android, tôi đã tự mình hoàn thành nhiều App trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Tin tức, mạng xã hội, giải trí & nghe nhạc, từ điển...
  • Dưới đây là 1 số ứng dụng nổi bật của tôi:
  • MeloCloud - Music Player: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranhzaistudios.melocloud.free
  • The Straits Times SoShiok: https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.vinova.soshiok_android
  • tracau.vn : https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.tracau.android
Vi Thành Kiên
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vi Thành Kiên

About
  • Với hơn 4 năm kinh nghiệm trong lập trình ứng dụng Android, tôi đã tự mình hoàn thành nhiều App trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Tin tức, mạng xã hội, giải trí & nghe nhạc, từ điển...
  • Dưới đây là 1 số ứng dụng nổi bật của tôi:
  • MeloCloud - Music Player: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ranhzaistudios.melocloud.free
  • The Straits Times SoShiok: https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.vinova.soshiok_android
  • tracau.vn : https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.tracau.android
Top Courses

No Related Course