Interests

VN

avatar

Ts. Võ Văn Nam

1
3.3
1
 • Giảng viên chính khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 • Chuyên gia tư vấn, tham vấn, chăm sóc tinh thần.
 • Nguyên trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 • Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về giáo dục.
 • Viết và đồng xuất bản các quyển sách về Giáo dục học & nguyên cứu khoa học.
 • Báo cáo viên cho các chuyên đề tâm lý: Nghệ thuật giao tiếp & ứng xử, Đắc nhân tâm, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.....
 • Tư vấn các mục tâm lý của báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Phụ Nữ Tp.HCM, báo Tiếp Thị Gia đình, báo Thế giới Văn hóa... Tư vấn trên các chuyên mục tâm lý của Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Tp.HCM, Đài truyền hình Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai,...
Ts. Võ Văn Nam
Courses: 1
Rating: 3.3
Followers: 1

Ts. Võ Văn Nam

About
 • Giảng viên chính khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 • Chuyên gia tư vấn, tham vấn, chăm sóc tinh thần.
 • Nguyên trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.
 • Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về giáo dục.
 • Viết và đồng xuất bản các quyển sách về Giáo dục học & nguyên cứu khoa học.
 • Báo cáo viên cho các chuyên đề tâm lý: Nghệ thuật giao tiếp & ứng xử, Đắc nhân tâm, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.....
 • Tư vấn các mục tâm lý của báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Phụ Nữ Tp.HCM, báo Tiếp Thị Gia đình, báo Thế giới Văn hóa... Tư vấn trên các chuyên mục tâm lý của Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Tp.HCM, Đài truyền hình Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai,...
Top Courses
Loading...