Interests

VN

avatar

Trương Văn Hòa

0
0
0
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm về Internet Marketing
  • Sáng lập và điều hành LAMGIAU247 cộng đồng đã chia sẻ những kiến thức tư duy cho hơn 2.000.000 người giúp họ thay đổi cuộc sống,(Là website top 1 Việt Nam về phát triển cá nhân, Học làm giàu, khởi nghiệp...)
  • 2011 - 2013: Sáng lập trang dongyduoc.com Đông Y Dược
  • 2014 - 2015: Sáng Lập và CEO Lamgiau247.com
  • 2015 - Nay: Đồng sáng lập công ty cổ phần PDS VIỆT, Sách hay nên đọc – sachhaynendoc.vn hơn 50 ngìn người đăng ký nhận sách.
Trương Văn Hòa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trương Văn Hòa

About
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm về Internet Marketing
  • Sáng lập và điều hành LAMGIAU247 cộng đồng đã chia sẻ những kiến thức tư duy cho hơn 2.000.000 người giúp họ thay đổi cuộc sống,(Là website top 1 Việt Nam về phát triển cá nhân, Học làm giàu, khởi nghiệp...)
  • 2011 - 2013: Sáng lập trang dongyduoc.com Đông Y Dược
  • 2014 - 2015: Sáng Lập và CEO Lamgiau247.com
  • 2015 - Nay: Đồng sáng lập công ty cổ phần PDS VIỆT, Sách hay nên đọc – sachhaynendoc.vn hơn 50 ngìn người đăng ký nhận sách.
Top Courses

No Related Course