Danh mục
0
0
Trương Tiến Bình
Học viên: 9
Khóa học: 1500

Kinh nghiệm

  • Giảng viên đại học Thành Tây.
  • 15 năm kinh nghiệm làm quản lý, điều hành doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tham gia giảng dạy hàng ngàn sinh viên, nhiều người trong số đó hiện đang là lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan đơn vị.

Tất cả khoá học