Danh mục
0
0
Trương Minh Tuấn
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Software Engineer, Fullstack Developer, Writer, Blogger.
  • Có 8 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống phần mềm cho Giáo dục, Doanh nghiệp với số lượng hàng ngàn người làm việc trên hệ thống một ngày.
  • Là người tạo ra kênh học hỏi kinh nghiệm giữa các bạn sinh viên tại vsDEV.INFO, đồng thời là người thường xuyên chia sẽ kinh nghiệm về phát triển phần mềm tại các Trường Đại học ở miền Tây.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan