Interests

VN

avatar

Trung tâm THANHMAIHSK

1
4.7
0
  • THANHMAIHSK hiện đang là nơi tụ hội của rất nhiều giảng viên đại học uy tín và cũng địa chỉ học tiếng Trung và luyện thi HSK được đông đảo bạn yêu thích và học tiếng Trung tín nhiệm và ủng hộ.
  • Giảng viên Nguyễn Thị Kim Hòa
  • Thạc sỹ ngôn ngữ học ĐH Vũ Hán, Trung Quốc
  • Đang giảng dạy tại Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK và là giảng viên thỉnh giảng - Đại học Hà Nội
  • Từng là Thủ khoa tốt nghiệp khoa tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội năm 2012.
Trung tâm THANHMAIHSK
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Trung tâm THANHMAIHSK

About
  • THANHMAIHSK hiện đang là nơi tụ hội của rất nhiều giảng viên đại học uy tín và cũng địa chỉ học tiếng Trung và luyện thi HSK được đông đảo bạn yêu thích và học tiếng Trung tín nhiệm và ủng hộ.
  • Giảng viên Nguyễn Thị Kim Hòa
  • Thạc sỹ ngôn ngữ học ĐH Vũ Hán, Trung Quốc
  • Đang giảng dạy tại Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK và là giảng viên thỉnh giảng - Đại học Hà Nội
  • Từng là Thủ khoa tốt nghiệp khoa tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội năm 2012.
Top Courses
Loading...