Interests

VN

avatar

Trung tâm SOFL

6
3.5
7
 • Trung tâm tiếng Hàn - Nhật SOFL được thành lập với mục tiêu xây dựng một trung tâm đào tạo tiếng Hàn của Việt Nam đảm bảo uy tín, chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Hàn của các cán bộ, nhân viên các tổ chức, công ty, các sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và các em học sinh phổ thông...
 • * Đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình luyện thi và tiếng Hàn cho mọi người:
 • Là các giảng viên đang giảng dạy tiếng Hàn - Nhật tại các trường Đại học, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả, dễ hiểu.
 • Các giảng viên có trình độ cao (80% các giảng viên đã từng tu nghiệp nước ngoài).
 • Các giảng viên có trách nhiệm cao và nhiệt tình.
 • * Đội ngũ giáo viên nước ngoài:
 • Là những giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình và trách nhiệm.
 • Sống và làm việc ở Việt Nam trong thời gian dài.
Trung tâm SOFL
Courses: 6
Rating: 3.5
Followers: 7

Trung tâm SOFL

About
 • Trung tâm tiếng Hàn - Nhật SOFL được thành lập với mục tiêu xây dựng một trung tâm đào tạo tiếng Hàn của Việt Nam đảm bảo uy tín, chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Hàn của các cán bộ, nhân viên các tổ chức, công ty, các sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và các em học sinh phổ thông...
 • * Đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình luyện thi và tiếng Hàn cho mọi người:
 • Là các giảng viên đang giảng dạy tiếng Hàn - Nhật tại các trường Đại học, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả, dễ hiểu.
 • Các giảng viên có trình độ cao (80% các giảng viên đã từng tu nghiệp nước ngoài).
 • Các giảng viên có trách nhiệm cao và nhiệt tình.
 • * Đội ngũ giáo viên nước ngoài:
 • Là những giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình và trách nhiệm.
 • Sống và làm việc ở Việt Nam trong thời gian dài.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...